----- Original Message -----
From: Lars Weck
To: 'Ingrid Vikström' SvD Familjered
Sent: Monday, January 12, 2009 10:05 PM
Subject: SV: Ang runa SvenInge 090109

Jag är inte ute efter att offentligt bråka med Teddy Brunius, men är mycket undrande över varifrån han fått sin uppgifter. Fakta är så lättkontrollerade (via Internet, t ex, eller SVT:s arkiv) att uppgifterna i artikeln nästan verkar planterade. Men jag har kanske just därför inte lust att kontakta honom för diskussioner. Det kanske SvD vill göra för egen del, för jag kan förstå att ni kände anledning att lita på en person med hans renommé.

 

Jag vill dock att SvD tar sitt utgivaransvar och inför rättelse av sakfelen, som naturligtvis upprör fler än mig, och förvånar ännu fler.

 

Med vänlig hälsning

/Lars Weck

lars.weck


Från: Ingrid Vikstr ö m [mailto:ingrid.vikstrom@svd.se]
Skickat: den 12 januari 2009 10:09
Till: Lars Weck
Ämne: Re: Ang runa SvenInge 090109

 

Jag är väldigt ledsen om faktafel fanns i nekrologen över Sven Inge. Den är skriven av fil dr, professor em Teddy Brunius som vi antog vet vad han skriver om. Tyvärr hinner vi inte faktagranska alla texter som kommer till oss utan vi måste lita på artikelförfattaren vad gäller nekrologer. Kontakta gärna Teddy Brunius och hör efter varifrån han fått sin information.


Med vänliga hälsningar
Ingrid Vikström
redaktör familjesidan